Get Adobe Flash player
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
มาก
100%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
Total votes: 14121
ท่านพึงพอใจในการจัดทำการประชาสัมพันธ์ภารกิจในรูปแบบ onepage หรือไม่

ปฎิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลเว็บ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

        “สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ในสภาวะที่ดีและยั่งยืน”     

 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

  • จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  • ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผล แผน และมาตรการ จัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค
  • จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค
  • จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  • ให้คำปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจน สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพท้องที่หรือพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม กับท้องถิ่น
  • ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย