Get Adobe Flash player
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
มาก
100%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
Total votes: 14121
ท่านพึงพอใจในการจัดทำการประชาสัมพันธ์ภารกิจในรูปแบบ onepage หรือไม่

ปฎิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลเว็บ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

You are here

โครงการตามแผนพัฒนาชนบท เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) (รอบที่ 1)

โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม ในชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง (มิติสิ่งแวดล้อม)  การอบรมให้ความรู้ เรื่อง ขยะ คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 2 แห่ง

  1. บ้านดอนงาม ม.8 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
  2. บ้านถ้ำ ม.1 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

  • เมษายน 2559 - เมษยาน 2560

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส) จำนวน 140,000 บาท

คณะทำงานโครงการปิดทองหลังพระ (รอบที่ 1)

1. นางสาวชาลีนี  วัฒนวรรณะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
2. นายชานรินทร์  ศรีบุญเรือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวณัฐกานต์  วงศืฝั้น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
4. นายเจริญพงศ์  มงคลหอมกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
5. นางสาวจีรภา  จำศิล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
6. นางสาวรัชดาภรณ์  บุญสาระวัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
7. นางสาวนันท์นภัส  คำแดง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
8. นายสุทธพงษ์  ขวดแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม